Chris Akrigg explores an amazing Spanish mountain trail